materiały

materiały

Szacunek dla życia - ks. P. Mendroch

Szacunek dla życia – ks. P. Mendroch

Jeden z największych chrześcijan naszych czasów – lekarz, teolog i filozof – Albert Schweitzer powiedział: „Etyka jest bezgranicznie rozszerzoną odpowiedzialnością wobec wszystkiego, co żyje.” Ta wypowiedź przypomniała mi się w chwili, gdy na nowo, w naszym chrześcijańskim kraju, rozpoczęła się dyskusja o karze śmierci. Schweitzerowska myśl, przełożona na język Nowego Testamentu, znaczy: miłość. Miłość właśnie […]

Kara śmierci - refleksja etyczno-teologiczna - ks. prof. M. Uglorz

Kara śmierci – refleksja etyczno-teologiczna – ks. prof. M. Uglorz

Nie istnieje społeczeństwo, w którym nie zdarzają się przestępstwa i dlatego nie zachodzi w nim potrzeba karania kogokolwiek. Badania wykazują, że nawet w najbardziej pierwotnych społeczeństwach istniała już świadomość zależności między winą a karą. Wraz z rozwojem społecznym świadomość, ta umacniała się i pogłębiała, dlatego nieustannie podnoszony jest problem winy i kary. Prawo karne zakazuje […]

Trudny egzamin z chrześcijańskiej miłości - ks. A. Korczago

Trudny egzamin z chrześcijańskiej miłości – ks. A. Korczago

Zaakceptowanie kary śmierci z perspektywy duszpasterstwa oznaczałoby wyznaczenie granic służbie, którą powinna cechować otwartość. Duszpasterstwo ma rację bytu tak długo, jak długo Bóg kocha ludzkość. Nie ma jednak możliwości dookreślenia komu ta miłość przysługuje, a komu należy jej odmówić. Niezwykle dosadnie ujął to ewangelicki teolog XX wieku Karol Barth, w kontekście nauki o usprawiedliwieniu: „Człowiek […]

Kara śmierci z perspektywy biblijnej - ks. prof. dr. hab.  M. J. Uglorz

Kara śmierci z perspektywy biblijnej – ks. prof. dr. hab. M. J. Uglorz

Gdy pod adresem teologii pada pytanie o biblijne uzasadnienie bądź zaprzeczenie kary śmierci, wówczas oczekuje się, że jednym z najważniejszych argumentów będzie jedno ze słów Dekalogu: Nie zabijaj. Tymczasem tak z genezy Dekalogu, jak i znaczenia tego konkretnego wezwania, jakiegokolwiek argumentu za bądź przeciw sformułować nie sposób. Dekalog nie jest bowiem kodeksem prawnym, ale zbiorem […]

Zagrajmy Panu

Zagrajmy Panu

Każdy chce mieć wolne serce i głowę, bo każdy chce być szczęśliwy. Jednak wolność ma swoją cenę, a jest nią niewola dłoni, które możesz związać w modlitewnym geście, ale równie dobrze zapleść strunami: „Kto śpiewa w dwójnasób się modli”.

Sprawiedliwość naprawcza

Sprawiedliwość naprawcza

UDZIAŁ OSÓB DUCHOWNYCH W REALIZACJI SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ I WYKONYWANIU KAR KRYMINALNYCH. Motto: Nikomu złem za złe nie oddawajcie,
starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi…

O karach w Biblii i współcześnie

O karach w Biblii i współcześnie

Podjęcie tego tematu, to w istocie ogromna odpowiedzialność i ryzyko. Śmiałość moją usprawiedliwić może z jednej strony trwające zainteresowanie problematyką kar, z drugiej zaś ewangelicki nawyk czytania Biblii…

Z więziennych wędrówek

Z więziennych wędrówek

Wszystko zaczęło się… Tak naprawdę nie wiem kiedy. Czy można wiedzieć gdzie początek jakiejś idei? Może wtedy, bo dlaczegoż pamiętam, gdy jako gimnazjalistka przechodziłam obok więzienia, patrzyłam w zakratowane okna. Współczucie i ciekawość zarazem. Jak oni tam żyją?

Ja jestem – obecność chrystokształtna

Ja jestem – obecność chrystokształtna

Po drugiej stronie muru nie można być namiastką samego siebie. Nie można być „w połowie”. Albo jest się całym sobą, albo jest się nikim. Więzienne mury znoszą bowiem połowiczność.