Wizyta studentów ChAT w areszcie

Wizyta studentów ChAT w areszcie

Dnia 25 lutego 2011 luterańscy studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w ramach Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP odbyli studyjną wizytę w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów. W organizacji i spotkaniu w Areszcie Śledczym pomocnym był ks. Piotr Janik – naczelny kapelan EDWi, który w kontynuacji zajęć złożył informację o zadaniach Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego i […]

Praca osadzonych w miechowickim domu opieki

Praca osadzonych w miechowickim domu opieki

„Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa” (art. 67§1 kkw.).

Nominacja generalska dla Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Nominacja generalska dla Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Postanowieniem z 31 stycznia 2011 roku Prezydent RP mianował na stopień generała płk. Jacka Włodarskiego – dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Spotkania świąteczne w Barczewie

Spotkania świąteczne w Barczewie

Okres Świąt Narodzenia Pańskiego, to czas spotkań, składania życzeń i kolędowania. W Zakładzie Karnym w Barczewie odbyły się spotkania świąteczne zarówno z pracownikami placówki, jak i osadzonymi.

Korespondencyjne Boże Narodzenie

Korespondencyjne Boże Narodzenie

Nie wszyscy mają możliwość cieszyć się ciepłem, radością świątecznych, domowych i rodzinnych spotkań. Święta Bożego Narodzenia, to chyba najtrudniejszy okres w życiu czasowo zatrzymanego lub skazanego na krótki, kilku miesięczny lub kilku letni wymiar czasu. Tęskni się wtedy szczególnie za bliskimi, za domem. Wspomnienia sprzed odbywania kary są, jeszcze wyraźniejsze, a kara wydaje się jeszcze dotkliwsza.

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju

W sobotę 19 grudnia, w bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu dolnośląscy harcerze przekazali Wrocławianom Betlejemskiego Światło Pokoju. Symboliczną Lampkę z płomieniem ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem otrzymał m.in. ks Marcin Orawski, kapelan więzienny Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Jak co roku harcerze Związku Harcerstwa Polskiego zadbali o to, by ogień trafił trafił do rodzin, szkół, kościołów, urzędów, szpitali…

Wigilia z ubogimi i bezdomnymi

Wigilia z ubogimi i bezdomnymi

Hala główna dworca PKS w Bielsku-Białej wypełniła się 23. grudnia – w wigilię wigilii Narodzenia Pańskiego – po brzegi w trakcie spotkania, które organizowało Starostwo Powiatowe i Towarzystwo Brata Alberta. W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób, w tym większość bezdomnych. Od wielu lat w spotkaniu tym uczestniczy, jako kapelan więzienny ks. Piotr Janik.

Warto zdeptywać buty dla drugiego człowieka

Warto zdeptywać buty dla drugiego człowieka

Dnia 21 grudnia 2010 w Ośrodku Readaptacji prowadzonym przez Śląską Fundację ETOH odbyło się spotkanie świąteczne dla jej beneficjentów. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu wziął udział ks. Piotr Janik, jako kapelan i członek Rady Głównej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministrze Sprawiedliwości.

Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka

Dnia 10 grudnia 2010, w 68 rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Pałacu Staszica w Warszawie odbył się Dzień Praw Człowieka organizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Biuro Informacji Rady Europy. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, polskiego więziennictwa i szeregu organizacji pozarządowych, którym bliska jest myśl praw człowieka. W spotkaniu uczestniczył również reprezentujący Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne ks. Piotr Janik.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Służby Więziennej

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dnia 10 listopada 2010 r., w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona funkcjonariuszom oraz pracownikom Straży Więziennej i Służby Więziennej, ofiarom zbrodni hitlerowskich i stalinowskich oraz tym, którzy zginęli lub zmarli podczas pełnienia służby.

Strona 11 z 12« Pierwsza...5...89101112