Warto zdeptywać buty dla drugiego człowieka

Warto zdeptywać buty dla drugiego człowieka

Dnia 21 grudnia 2010 w Ośrodku Readaptacji prowadzonym przez Śląską Fundację ETOH odbyło się spotkanie świąteczne dla jej beneficjentów. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu wziął udział ks. Piotr Janik, jako kapelan i członek Rady Głównej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministrze Sprawiedliwości.

Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka

Dnia 10 grudnia 2010, w 68 rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Pałacu Staszica w Warszawie odbył się Dzień Praw Człowieka organizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Biuro Informacji Rady Europy. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, polskiego więziennictwa i szeregu organizacji pozarządowych, którym bliska jest myśl praw człowieka. W spotkaniu uczestniczył również reprezentujący Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne ks. Piotr Janik.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Służby Więziennej

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dnia 10 listopada 2010 r., w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona funkcjonariuszom oraz pracownikom Straży Więziennej i Służby Więziennej, ofiarom zbrodni hitlerowskich i stalinowskich oraz tym, którzy zginęli lub zmarli podczas pełnienia służby.

Kaplica w więziennej celi

Kaplica w więziennej celi

Dnia 9 listopada 2010 na terenie Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach odbyła się ekumeniczna uroczystość poświęcenia kaplicy więziennej. W odzyskanych po dawnej pralni i odremontowanych piwnicach AŚ Tarnowskie Góry, staraniami dyrektora aresztu mjr mgr Marka Łebka, pracowników penitencjarnych i nade wszystko kapelana ewangelickiego ks. Ryszarda Pierona przygotowane zostało pomieszczenie, które pełnić będzie rolę kaplicy więziennej.

O odpowiedzialności i samobójstwach

O odpowiedzialności i samobójstwach

Rozpoznawanie symptomów oraz pomoc osobom zamierzającym odebrać sobie życie oraz, to główne tematy czterodniowej konferencji kapelanów Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego, która odbyła się w dniach 4-7 października br. w Zakopanem. Organizatorem spotkania był Centralny Zarząd Służby Więziennej, a w szkoleni wzięli udział także kapelani z kościoła prawosławnego.

O karach w Biblii i współcześnie

O karach w Biblii i współcześnie

Podjęcie tego tematu, to w istocie ogromna odpowiedzialność i ryzyko. Śmiałość moją usprawiedliwić może z jednej strony trwające zainteresowanie problematyką kar, z drugiej zaś ewangelicki nawyk czytania Biblii…

Z więziennych wędrówek

Z więziennych wędrówek

Wszystko zaczęło się… Tak naprawdę nie wiem kiedy. Czy można wiedzieć gdzie początek jakiejś idei? Może wtedy, bo dlaczegoż pamiętam, gdy jako gimnazjalistka przechodziłam obok więzienia, patrzyłam w zakratowane okna. Współczucie i ciekawość zarazem. Jak oni tam żyją?

Ja jestem – obecność chrystokształtna

Ja jestem – obecność chrystokształtna

Po drugiej stronie muru nie można być namiastką samego siebie. Nie można być „w połowie”. Albo jest się całym sobą, albo jest się nikim. Więzienne mury znoszą bowiem połowiczność.

Kapelani więzienni odznaczeni

Kapelani więzienni odznaczeni

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2010 r. ewangeliccy kapelani więzienni otrzymali medale za zasługi w pracy penitencjarnej. Ks. Marcin Orawski otrzymał brązową, ks. Ryszard Pieron srebrną, a ks. Piotr Mendroch złotą odznakę za zasługi w pracy penitencjarnej.

Jak docierać z informacją?

Jak docierać z informacją?

W Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zakopanym od środy 14 kwietnia do piątku 16 kwietnia br., ewangeliccy kapelani więzienni spotkali się na konferencji poświęconej aktualiom. Głównym tematem konferencji było odpowiedzenie sobie na pytanie „jak lepiej informować o pełnionej posłudze osadzonych i pracowników służby więziennej”.

Strona 12 z 13« Pierwsza...5...910111213