Teolodzy ewangeliccy o karze śmierci

Teolodzy ewangeliccy o karze śmierci

W najnowszym numerze Forum Penitencjarnego (1/2012) ukazał się materiał teologów ewangelickich na temat „kary śmierci”. Do głosu w dyskusji zostali zaproszeni przez naczelnego kapelana księża: prof. zw. dr hab. Manfred Uglorz – biblista i etyk , prof. dr hab. Marek Jerzy Uglorz – biblista, dr Adrian Korczago – teologia praktyczna. To pierwszy tak obszerny „głos” […]

Śpiew za kratami aresztu

Śpiew za kratami aresztu

W przerwie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem ewangelicki chór z Mysłowic zaśpiewał w tamtejszym areszcie śledczym. Chórzyści wykonali 13 kolęd pochodzących z różnych rejonów świata. Była wenezuelska „Dziś jest Boże Narodzenie”, francuska „Brzmi wesoło tamburyn”, a nawet amerykański utwór gospel „Amen”. Nie zabrakło też polskich kolęd, jak „Lulajże Jezuniu” i „Jezus malusieńki”. Za […]

Dla bezdomnych i najuboższych

Dla bezdomnych i najuboższych

„Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem.” Po raz kolejny na dworcu PKS w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie świąteczne dla bezdomnych i najuboższych. W spotkaniu, które miało miejsce 23 grudnia 2011 r., wzięło udział ponad 110 osób. Organizatorem było Towarzystwo im. Brata Alberta w Bielsku-Białej. Ks. Piotr Janik […]

 "Z Biblią na co dzień" i życzenia  w Centralnym Zarządzie SW

„Z Biblią na co dzień” i życzenia w Centralnym Zarządzie SW

Dnia 21 grudnia odbyło się wigilijne spotkanie w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, w którym udział wzięli: Pan minister Stanisław Chmielewski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski, wraz ze swymi zastępcami, oraz kadra i pracownicy Centralnego Zarządu.

Konferencja kapelanów więziennych w Ustce

Konferencja kapelanów więziennych w Ustce

W dniach od 26 do 29 października w Ustce odbyła się konferencja kapelanów więziennych Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego i Kościoła prawosławnego. Organizatorem konferencji był Centralny Zarząd Służby Więziennej i ks. Piotr Janik ze strony EDWi. Kapelani obu wyznań mieli możliwość wysłuchania wykładów: dr. mjr Tomasza Głowika (CZSW): „Zmiany w strukturze organizacyjnej jednostek penitencjarnych”; ks. prof. dr. […]

Zagrajmy Panu

Zagrajmy Panu

Każdy chce mieć wolne serce i głowę, bo każdy chce być szczęśliwy. Jednak wolność ma swoją cenę, a jest nią niewola dłoni, które możesz związać w modlitewnym geście, ale równie dobrze zapleść strunami: „Kto śpiewa w dwójnasób się modli”.

Sprawiedliwość naprawcza

Sprawiedliwość naprawcza

UDZIAŁ OSÓB DUCHOWNYCH W REALIZACJI SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ I WYKONYWANIU KAR KRYMINALNYCH. Motto: Nikomu złem za złe nie oddawajcie,
starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi…

Projekt readaptacji więźniów w Łowiczu

Projekt readaptacji więźniów w Łowiczu

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kutnie, z filiałem w Łowiczu, podpisała porozumienie z Zakładem Karnym w Łowiczu, mające na celu wpieranie resocjalizacji osadzonych w miejscowej jednostce penitencjarnej. W ramach projektu parafia organizuje zajęcia edukacyjne, propagujące wiedzę o lokalnej historii oraz wybitnych Łowiczanach i twórcach kultury. Starannie wybrana grupa więźniów uczestniczy również w zajęciach promujących szacunek dla innych […]

"Czas, przestrzeń, medytacja" – rekolekcje dla skazanych

„Czas, przestrzeń, medytacja” – rekolekcje dla skazanych

W dniach 3 – 5 czerwcu 2011 roku w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym k. Częstochowy odbyły się II Rekolekcje Medytacyjne dla skazanych praktykujących medytację chrześcijańską w nurcie ojca Johna Maina OSB. Tym razem pod hasłem ,, Czas, przestrzeń, medytacja” prowadził je ks. Jacek Poznański, jezuita, teolog, filozof przyrody, pracownik Wydziału Filozofii WSF-P Ignatianum w […]

V Kongres Penitencjarny

V Kongres Penitencjarny

W dniach od 23 do 25 maja 2011 roku odbywał się V Kongres Penitencjarny „Modernizacja Polskiego Więziennictwa”, którego organizatorem była Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego i Centralny Zarząd Służby Więziennej. Patronat nad Kongresem objął Grzegorz Schetyna, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Obrady kongresu odbywały się w czterech sekcjach: 1. Więziennictwo w systemie bezpieczeństwa państwa […]