wydarzenia

wydarzenia

Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka

Dnia 10 grudnia 2010, w 68 rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Pałacu Staszica w Warszawie odbył się Dzień Praw Człowieka organizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Biuro Informacji Rady Europy. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, polskiego więziennictwa i szeregu organizacji pozarządowych, którym bliska jest myśl praw człowieka. W spotkaniu uczestniczył również reprezentujący Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne ks. Piotr Janik.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Służby Więziennej

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dnia 10 listopada 2010 r., w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona funkcjonariuszom oraz pracownikom Straży Więziennej i Służby Więziennej, ofiarom zbrodni hitlerowskich i stalinowskich oraz tym, którzy zginęli lub zmarli podczas pełnienia służby.

Kaplica w więziennej celi

Kaplica w więziennej celi

Dnia 9 listopada 2010 na terenie Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach odbyła się ekumeniczna uroczystość poświęcenia kaplicy więziennej. W odzyskanych po dawnej pralni i odremontowanych piwnicach AŚ Tarnowskie Góry, staraniami dyrektora aresztu mjr mgr Marka Łebka, pracowników penitencjarnych i nade wszystko kapelana ewangelickiego ks. Ryszarda Pierona przygotowane zostało pomieszczenie, które pełnić będzie rolę kaplicy więziennej.

O odpowiedzialności i samobójstwach

O odpowiedzialności i samobójstwach

Rozpoznawanie symptomów oraz pomoc osobom zamierzającym odebrać sobie życie oraz, to główne tematy czterodniowej konferencji kapelanów Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego, która odbyła się w dniach 4-7 października br. w Zakopanem. Organizatorem spotkania był Centralny Zarząd Służby Więziennej, a w szkoleni wzięli udział także kapelani z kościoła prawosławnego.

Kapelani więzienni odznaczeni

Kapelani więzienni odznaczeni

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2010 r. ewangeliccy kapelani więzienni otrzymali medale za zasługi w pracy penitencjarnej. Ks. Marcin Orawski otrzymał brązową, ks. Ryszard Pieron srebrną, a ks. Piotr Mendroch złotą odznakę za zasługi w pracy penitencjarnej.

Jak docierać z informacją?

Jak docierać z informacją?

W Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zakopanym od środy 14 kwietnia do piątku 16 kwietnia br., ewangeliccy kapelani więzienni spotkali się na konferencji poświęconej aktualiom. Głównym tematem konferencji było odpowiedzenie sobie na pytanie „jak lepiej informować o pełnionej posłudze osadzonych i pracowników służby więziennej”.

20 lat służby więziennej ks. Piotra Janika

20 lat służby więziennej ks. Piotra Janika

W niedzielę Oculi, 7 marca 2010 r. w kościele Pojednania w Wieszczętach, odbyło się pasyjne nabożeństwo połączone z dziękczynieniem za 20 lat służby Ewangelickiego Kapelana Więziennego ks. Piotra Janika. Dokładnie dwadzieścia lat temu, po przerwie związanej z wybuchem II wojny światowej i następnie okresem państwa socjalistycznego, kiedy żadne duszpasterstwa nie funkcjonowały w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych, 1 marca 1990 r. reaktywowano Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne.

Ekumeniczne warsztaty

Ekumeniczne warsztaty

W dniach od 10 do 13 lutego 2009 r. w miejscowości Zwartowo na Pomorzu odbyły się pierwsze ekumeniczne warsztaty dla kapelanów więziennych, w których udział wzięli duszpasterze więzienni z kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego, chrześcijan baptystów i ewangelicko-augsburskiego. Wśród uczestników konferencji zorganizowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej znaleźli się: ks. Piotr Mendroch, ks. Marcin Orawski, ks. Ryszard […]

Modliłem się w Katyniu

Modliłem się w Katyniu

W sobotę 26 września 2009 r., w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 90-lecia polskiego więziennictwa blisko 300-osobowa delegacja polskiego więziennictwa wzięła udział w uroczystości ,,Cześć Bohaterom!”, która miała miejsce na cmentarzu wojennym w Katyniu. Duchowni trzech wyznań, oficerowie Służby Więziennej i Wojska Polskiego, Cywilni Pracownicy Państwowi, pochylili się nad historią tragicznych […]

Strona 11 z 11« Pierwsza...7891011