wydarzenia

wydarzenia

Biblia w więziennej celi

Biblia w więziennej celi

Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego spotkali się we Wrocławiu w dniach 21-23 listopada, aby omówić bieżące działania duszpasterstwa, dokonać wstępnego podsumowania roku oraz zaplanować służbę w roku 2018. Jednym z najważniejszych punktów konferencji było ekumeniczne spotkanie z grupą osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu w ramach projektu „Biblia w każdej więziennej celi”. Inicjatywa należy […]

Za więziennymi murami

Za więziennymi murami

Obchody Ewangelickich Dni Kościoła zorganizowane w Jubileusz 500 lat Reformacji przekroczyły więzienne mury. W ramach Forum duszpasterstwo ks. Piotr Janik odprawił w Zakładzie Karnym w Cieszynie nabożeństwo na „spacerniaku”. W nabożeństwie wzięli udział funkcjonariusza ZK Cieszyn na czele z Dyrektorem mjr. Krzysztofem Sojką, osadzeni i grupa uczestników Dni Kościoła. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbali: Wojciech […]

EDWi na Ewangelickich Dniach Kościoła

EDWi na Ewangelickich Dniach Kościoła

W programie Ewangelickich Dni Kościoła, które odbyły się w dniach od 15 do 18 czerwca 2017 roku kapelan więzienny ks. Ryszard Pieron przedstawił działalność Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego. Prezentacja odbyła się w ramach Forum duszpasterstwo, którego organizatorem był ks. Piotr Janik.

????????????????????????????????????

Leczenie słowem

W majowym numerze Forum Penitencjarnego ukazał się artykuł Grażyny Linder o terapeutycznym oddziale ZK w Barczewie, gdzie służbę pełni między innymi kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego ksiądz Piotr Mendroch z Mrągowa. – Pracując nad sobą uczą się żyć na nowo. Chociaż podlegają więziennym rygorom, dostają specjalny bonus, szansę na lepszą przyszłość. Ich nauczycielami i przewodnikami na drodze do trzeźwości są psycholodzy, terapeuci i wychowawcy […]

Biblie dla EDWi

Biblie dla EDWi

Towarzystwo Biblijne w Polsce przekazało Ewangelickiemu Duszpasterstwu Więziennemu  ponad 150 egzemplarzy Biblii w ramach projektu „Biblia w więziennej celi”. Część przekazanych  egzemplarzy Pisma Świętego ks. Piotr Janik przekazał do biblioteki Zakładu Karnego w Cieszynie. Zainteresowanie Biblią wśród aresztowanych i skazanych jest wielkie. Trwa nadal projekt Towarzystwa Biblijnego w kooperacji z kapelanami Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego. Część […]

Roczna odprawa kierownictwa SW

Roczna odprawa kierownictwa SW

W dniach 1-3 marca 2017 roku odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, jego zastępców, Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Mirosława Przybylskiego, kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorów okręgowych, komendantów ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr, naczelnych kapelanów więziennictwa, dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych oraz przedstawicieli związku zawodowego. Ewangelickie […]

????????????????????????????????????

Pożegnanie księdza Lenczewskiego

We wtorek 10 stycznia 2017 roku odbył się pogrzeb śp. ks. Mitrata Mikołaja Lenczewskiego, Naczelnego Kapelana Więziennictwa Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, który zmarł 6 stycznia – w wigilię świąt Bożego Narodzenia Kościoła prawosławnego. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył ks. Piotr Janik, który w wypowiadanym słowie podziękował między innymi zmarłemu za lata wspólnej służby w duszpasterstwie więziennym.

Wigilia dla najuboższych

Wigilia dla najuboższych

23 grudnia, jak co roku od piętnastu lat, odbyło się spotkanie dla osób najuboższych i bezdomnych na dworcu PKS w Bielsku-Białej. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe oraz Towarzystwo św. Brata Alberta, do którego dołączył tradycyjnie ks. Piotr Janik wspierany przez darczyńców, między innymi Magdalenę i Józefa Świerkockich. W czasie spotkania ks. Janik poprowadził modlitwę oraz złożył […]

(Untitled)

Dnia 13 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie wigilijne w Ośrodku Readaptacji i Mediacji Błękitnego Krzyża w Bielsku Białej. Uczestnikom spotkania życzenia i pozdrowienia przekazał  ks. Piotr Janik.

Wyjazd studyjny do Wrocławia

Wyjazd studyjny do Wrocławia

Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego w dniach 1-3 grudnia 2016 r. spotkali się w parafii we Wrocławiu, by dokonać podsumowań tegorocznych działań oraz zapoznać się z realiami służby duszpasterskiej na Dolnym Śląsku. W części konferencyjnej naczelny kapelan EDWi ks. Piotr Janik omówił bieżącą sytuację duszpasterstwa ewangelickiego oraz relacje ekumeniczne z kapelanami innych wyznań. Przyjął także relacje […]

Strona 4 z 12« Pierwsza...23456...10...Ostatnia »