wydarzenia

wydarzenia

????????????????????????????????????

„TOLERANCJA” – program resocjalizacyjny sprzyjającego przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania agresji

W minionym tygodniu, dzięki zaangażowaniu psychologa oraz wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych jednostki z „Miasta Gwarków”, grupa skazanych mogła zapoznać się z tragiczną historią miejsca kaźni milionów osób jakim jest Konzentrationslager Auschwitz. Skazani Ci uczestniczyli w programie resocjalizacyjnym sprzyjającym przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania agresji. Podobnie, jak w większości podejmowanych dotychczas działań resocjalizacyjnych, […]

Wyjazd studyjny na Mazury

Wyjazd studyjny na Mazury

Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego w dniach 8-10 listopada spotkali się w parafii w Mrągowie by dokonać podsumowań tegorocznych działań oraz zapoznać się z realiami służby duszpasterskiej na Mazurach. W części konferencyjnej naczelny kapelan EDWi ks. Piotr Janik omówił bieżącą sytuację w Centralnym Zarządzie Więziennictwa w kontekście zmian politycznych oraz przyjął relacje diecezjalnych kapelanów o służbie […]

Pamięci ofiar Katynia

Pamięci ofiar Katynia

W czwartek 17 września w Cytadeli Warszawskiej nastąpiło otwarcie Muzeum Katyńskiego. W uroczystości  udział wzięli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i prezes rady ministrów Ewa Kopacz, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, dyrektor generalny Służby Więziennej generał Jacek Kitliński, przedstawiciele rządu i władz samorządowych, parlamentarzyści,  reprezentanci urzędów centralnych, szefowie służb mundurowych oraz przedstawiciele duchowieństwa i Federacji […]

Generał Nasiłowski spotkał się z ewangelickimi duchownymi

Generał Nasiłowski spotkał się z ewangelickimi duchownymi

Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego CZSW gen. Paweł Nasiłowski był gościem Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, która odbywała się w Mikołajkach dniach 29 czerwca-1 lipca br. Przybył na zaproszenie władz naszego Kościoła oraz Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego. Temat, który zaprezentował dyrektor dotyczył zagadnień systemu penitencjarnego w Polsce. Gość konferencji opowiedział o kwestii kary nieizolacyjnej w […]

O karach nieizolacyjnych z Biskupem Kościoła

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP  ks. Jerzy Samiec przyjął na roboczym spotkaniu pełnomocnika ministra sprawiedliwości ds. wdrażania systemu kar nieizolacyjnych oraz sytemu dozoru elektronicznego gen. Pawła Nasiłowskiego. Rozmowy dotyczyły przygotowań do wdrożenia zmian w Kodeksie Karnym, które wejdą w życie 1 lipca br., w szczególności w zakresie realizowania kar nieizolacyjnych.  W spotkaniu uczestniczył naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego ks. […]

Pogrzeb ofiar zamachu w Tunisie

Pogrzeb ofiar zamachu w Tunisie

W czwartek 26 września uroczyście pożegnano tragicznie zmarłych funkcjonariuszy Służby Więziennej. W uroczystościach, które odbyły się w Archikatedrze Lubelskiej uczestniczył Minister Sprawiedliwości – Cezary Grabarczyk i Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Kitliński. W odprawionych w Archikatedrze Lubelskiej uroczystościach udział wzięło wielu przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Generał Jacek Kitliński, żegnając  płk. Artura Nowosada i […]

„Obrzędowość” – kolejna edycja programu resocjalizacyjnego

„Obrzędowość” – kolejna edycja programu resocjalizacyjnego

W miniony czwartek – tj. 12.03.2015r., w murach tarnogórskiego aresztu miała miejsce druga edycja programu resocjalizacyjnego sprzyjającego przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywania alkoholu lub narkotyków, opracowanego przez psychologów jednostki z „Miasta Gwarków” – kpt. Marka Siwego oraz ppor. Aleksandrę Surlas-Leśniewską. Podobnie jak we wszystkich dotychczas podejmowanych działaniach resocjalizacyjnych, tak i […]

Program duszpasterski "Duchowość" - ewaluacja

Program duszpasterski „Duchowość” – ewaluacja

W niespełna rok po oficjalnej inauguracji programu duszpasterskiego „Duchowość”, która miała miejsce 5 kwietnia 2014 roku,  kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego spotkali się 9 marca w Wieszczętach, aby dokonać podsumowania i ewaluacji dotychczasowych działań. Ponadkonfesyjny projek przygotowany przez ewangelickich kapelanów pod kierownictwem ks. dr. Adriana Korczago został już wdrożony w kilku zakładach karnych, m.in. w Tarnowskich […]

O wolności sumienia i religii

O wolności sumienia i religii

„Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności – aspekty prawne i praktyczne” to hasło przewodnie sympozjum naukowego, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie w dniach 2-4 marca 2015 roku. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wspólnie z  Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego. Uczestnikami sympozjum byli kapelani Kościołów chrześcijańskich, przedstawiciele wyższych […]

„W codziennej służbie” – reportaż TVP2, wtorek 24.02.2015, godz. 6.35

Zapraszamy do obejrzenia reportażu o działaniach ewangelickich kapelanów. Program pt. „W codziennej służbie” zostanie wyemitowany w we wtorek 24 lutego 2015 roku o godzinie 6.35 w TVP2. O Ewangelickim Duszpasterstwie Więziennym będzie mówił naczelny kapelan EDWi ks. Piotr Janik. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce prowadzi swoją działalność nie tylko w parafiach. Księża Kościoła luterańskiego pełnią swoją posługę duszpasterską […]