Teolodzy ewangeliccy o karze śmierci

W najnowszym numerze Forum Penitencjarnego (1/2012) ukazał się materiał teologów ewangelickich na temat „kary śmierci”. Do głosu w dyskusji zostali zaproszeni przez naczelnego kapelana księża: prof. zw. dr hab. Manfred Uglorz – biblista i etyk , prof. dr hab. Marek Jerzy Uglorz – biblista, dr Adrian Korczago – teologia praktyczna. To pierwszy tak obszerny „głos” Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego na publicznym forum. Dziękujemy autorom tekstów za ich opracowanie i zgodę na udostępnienie na naszej stronie.

Przeczytaj artykuły, które ukazały się w Forum Penitencjarnym:

Kara śmierci – refleksja etyczno-teologiczna – ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz
Nie istnieje społeczeństwo, w którym nie zdarzają się przestępstwa i dlatego nie zachodzi w nim potrzeba karania kogokolwiek. Badania wykazują, że nawet w najbardziej pierwotnych społeczeństwach istniała już świadomość zależności między winą a karą. Wraz z rozwojem społecznym świadomość, ta umacniała się i pogłębiała, dlatego nieustannie podnoszony jest problem winy i kary. Czytaj dalej…

Kara śmierci z perspektywy biblijnej – ks. prof. dr hab. Marek Uglorz
Gdy pod adresem teologii pada pytanie o biblijne uzasadnienie bądź zaprzeczenie kary śmierci, wówczas oczekuje się, że jednym z najważniejszych argumentów będzie jedno ze słów Dekalogu: Nie zabijaj. Tymczasem tak z genezy Dekalogu, jak i znaczenia tego konkretnego wezwania, jakiegokolwiek argumentu za bądź przeciw sformułować nie sposób. Czytaj dalej…

Trudny egzamin z chrześcijańskiej miłości – ks. dr Adrian Korczago
Zaakceptowanie kary śmierci z perspektywy duszpasterstwa oznaczałoby wyznaczenie granic służbie, którą powinna cechować otwartość. Duszpasterstwo ma rację bytu tak długo, jak długo Bóg kocha ludzkość. Nie ma jednak możliwości dookreślenia komu ta miłość przysługuje, a komu należy jej odmówić. Czytaj dalej…

Przeczytaj także:

Szacunek dla życia – ks. Piotr Mendroch
Jeden z największych chrześcijan naszych czasów – lekarz, teolog i filozof – Albert Schweitzer powiedział: „Etyka jest bezgranicznie rozszerzoną odpowiedzialnością wobec wszystkiego, co żyje.” Ta wypowiedź przypomniała mi się w chwili, gdy na nowo, w naszym chrześcijańskim kraju, rozpoczęła się dyskusja o karze śmierci. Czytaj dalej…

 

 

Leave a Reply