Szacunek dla życia - ks. P. Mendroch

Szacunek dla życia – ks. P. Mendroch

Jeden z największych chrześcijan naszych czasów – lekarz, teolog i filozof – Albert Schweitzer powiedział: „Etyka jest bezgranicznie rozszerzoną odpowiedzialnością wobec wszystkiego, co żyje.” Ta wypowiedź przypomniała mi się w chwili, gdy na nowo, w naszym chrześcijańskim kraju, rozpoczęła się dyskusja o karze śmierci. Schweitzerowska myśl, przełożona na język Nowego Testamentu, znaczy: miłość. Miłość właśnie […]

Full Story »
Kara śmierci - refleksja etyczno-teologiczna - ks. prof. M. Uglorz

Kara śmierci – refleksja etyczno-teologiczna – ks. prof. M. Uglorz

Nie istnieje społeczeństwo, w którym nie zdarzają się przestępstwa i dlatego nie zachodzi w nim potrzeba karania kogokolwiek. Badania wykazują, że nawet w najbardziej pierwotnych społeczeństwach istniała już świadomość zależności między winą a karą. Wraz z rozwojem społecznym świadomość, ta umacniała się i pogłębiała, dlatego nieustannie podnoszony jest problem winy i kary. Prawo karne zakazuje […]

Full Story »
Trudny egzamin z chrześcijańskiej miłości - ks. A. Korczago

Trudny egzamin z chrześcijańskiej miłości – ks. A. Korczago

Zaakceptowanie kary śmierci z perspektywy duszpasterstwa oznaczałoby wyznaczenie granic służbie, którą powinna cechować otwartość. Duszpasterstwo ma rację bytu tak długo, jak długo Bóg kocha ludzkość. Nie ma jednak możliwości dookreślenia komu ta miłość przysługuje, a komu należy jej odmówić. Niezwykle dosadnie ujął to ewangelicki teolog XX wieku Karol Barth, w kontekście nauki o usprawiedliwieniu: „Człowiek […]

Full Story »
Kara śmierci z perspektywy biblijnej - ks. prof. dr. hab.  M. J. Uglorz

Kara śmierci z perspektywy biblijnej – ks. prof. dr. hab. M. J. Uglorz

Gdy pod adresem teologii pada pytanie o biblijne uzasadnienie bądź zaprzeczenie kary śmierci, wówczas oczekuje się, że jednym z najważniejszych argumentów będzie jedno ze słów Dekalogu: Nie zabijaj. Tymczasem tak z genezy Dekalogu, jak i znaczenia tego konkretnego wezwania, jakiegokolwiek argumentu za bądź przeciw sformułować nie sposób. Dekalog nie jest bowiem kodeksem prawnym, ale zbiorem […]

Full Story »
Zagrajmy Panu

Zagrajmy Panu

Każdy chce mieć wolne serce i głowę, bo każdy chce być szczęśliwy. Jednak wolność ma swoją cenę, a jest nią niewola dłoni, które możesz związać w modlitewnym geście, ale równie dobrze zapleść strunami: „Kto śpiewa w dwójnasób się modli”.

Full Story »
Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

– Dziękuję funkcjonariuszom Służby Więziennej za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków i za zaangażowanie. Bez tego nie byłoby reform i modernizacji, które w ostatnim czasie przeszła cała formacja – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wiceminister Michał Woś podsumował trzy lata swojego nadzoru nad Służbą Więzienną. – Od wielu osób słyszę, że nasza formacja w tak […]

Konferencja kapelanów EDWi

W dniach 5-7 listopada w ośrodku szkoleniowym Parzenica w Zakopanem odbyła się konferencja kapelanów Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego. Wydarzenie skupiło się na rozmowach, wymianie doświadczeń oraz budowaniu więzi wśród tych, którzy codziennie pracują nad wsparciem i duchowym rozwojem osadzonych oraz funkcjonariuszy SW. Spotkanie ewangelickich kapelanów to niepowtarzalna szansa poznawania różnorodnych podejść i strategii, które są skuteczne […]

Uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Cieszynie

Uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Cieszynie

8 września br. w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Cieszynie. Kościół Augsburski w RP reprezentowali – zwierzchnik diecezji cieszyńskiej biskup Adrian Korczago oraz naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego ks. Piotr Janik. W specjalnie przygotowanej na tę okazję księdze pamiątkowej biskup Korczago umieścił wpis: „Pan sztandarem moim! (2 Mż 17,15). […]

Centralne Obchody Święta Służby Więziennej

Centralne Obchody Święta Służby Więziennej

1 lipca na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej we wspomnienie św. Pawła Apostoła, patrona formacji z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentarzystów i szefów służb. Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne reprezentował naczelny kapelan ks. Piotr Janik. Główne uroczystości rozpoczęły się w samo południe odśpiewaniem hymnu państwowego. Nastąpiła też zmiana posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza, który objęli […]

Ekumeniczna konferencja kapelanów więziennych

W dniach 11-13 maja w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się konferencja kapelanów prawosławnych i ewangelickich Służby Więziennej. Podczas konferencji ekumenicznej duszpasterstw więziennych  księża wysłuchali wystąpień z zakresu penitencjarystyki i psychologii. Zastanawiano się nad psychiką człowieka będącego w izolacji więziennej, poruszono temat wypadków nadzwyczajnych w ZK i AŚ, które już miały miejsce i w przyszłości mogą wydarzyć się […]